Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld door Autowax Totaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen teksten, tarieven en berekeningen. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies en u kunt er geen rechten aan ontlenen. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen risico van de gebruiker. Tevens zijn alle prijzen op deze website inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Deze disclaimer kan ten alle tijden door Autowax Totaal worden aangepast.

Vrijwaring

Autowax Totaal accepteert geen aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade ten gevolgen van het gebruik van aangeschafte producten via autowaxtotaal.nl. Ook indien gratis of anderzijds ontvangen via een bestelling op autowaxtotaal.nl.

Meningen

Alle teksten en publicaties berusten op de persoonlijke mening van de eigenaar. Aangezien
niemand de waarheid in pacht heeft pretenderen wij ook niets meer dan het geven van een
persoonlijke mening. Behandel deze teksten dus niet als waarheden, maar als een persoonlijke
mening. Ook indien wij van het woord “advies” afgeleide begrippen hebben, gaat het uitsluitend
om een persoonlijke mening.

Fouten

In onze publicaties kunnen fouten zitten. Fouten kunnen onder andere ontstaan door incorrecte
bronnen of verkeerde interpretatie van bronnen. Daarbij sluiten we elke andere manier van het
maken van fouten niet uit. Onze publicaties kunnen daarnaast onvolledig zijn. De auteurs
houden zich het recht voor om op basis van eigen visie een selectie te maken van de beschikbare
informatie om deze te publiceren. Daarbij kunnen ook onze bronnen onvolledig zijn.
Ook kan het in bijzondere gevallen voorkomen dat onze website (autowaxtotaal.nl) tijdelijk offline
is en in z’n geheel niet toegankelijk is voor bezoek.

Copyright

Alle merken, beelden en logo’s op deze website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
Deze worden tevens beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan voor prive gebruik.

 

Autowax Totaal, 5 November 2014

Copyright © Autowax Totaal 2014 - 2021.